Solution’s Heritage

Solution’s Heritage

Podsumowanie dwuletnich działań w ramach projektu Erasmus+ Solution’s Heritage odbyło w siedzibie partnera w Rzymie. Podczas spotkania koordynatorów omówiono rezultaty, które udało się osiągnąć oraz zaplanowano tworzenie raportu końcowego. Był to też czas na omówienie i zaplanowanie wspólnych działań Partnerstwa 🇮🇹 🇵🇱 🇹🇷 w przyszłości!