POLITYKA PRYWATNOŚCI i WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

1.      Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Naszym priorytetem jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, w szczególności zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

W niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) informujemy i wyjaśniamy w jaki sposób korzystamy z pozyskanych przez nas lub udostępnionych nam danych osobowych. W Polityce Prywatności dowiesz się w szczególności jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie ul. Adama Mickiewicza 1 35-064 Rzeszów jest Stal Rzeszów S.A. („Stal”, „My”, „Szkoła”) ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ W SPAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: iod@stalsms.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody w następujących celach:

 • wykonania zawartej umowy oraz zobowiązań związanych z nawiązaną współpracą,
 • wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody,
 • wykonania obowiązku prawnego,
 • prawnie uzasadnionego interesu,
 • w celach marketingowych,
 • kontaktowych,
 • wynikających z prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej.

KOMU BĘDĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Szkoła może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność placówki, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.

CZY ISTNIEJE OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Szkołę zobowiązań, współpracy, zamówionych usług, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tych działań.

JAK DŁUGO SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania danych osobowych przez Szkołę zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Szkołę zgód lub innych oświadczeń:

 • dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania,
 • przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.
 • dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym Szkoła jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii. Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie odbywa się w sposób nieprawidłowy przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

CZY BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY (W TYM PROFILOWANE)?

Szkoła nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)

2.      Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Stal nie ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

3.      Informacja o plikach cookies

Poprzez korzystanie z Serwisu wyrażana jest zgoda na instalację Ciasteczek na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie Ciasteczek przez Stal.

Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Stal Ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.

 • Definicja i powody stosowania Ciasteczek

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie lub smartphonie) podczas korzystania z różnych serwisów i otwierania stron w Internecie w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z Serwisu.  Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres przechowywania oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Ciasteczka nie są wykorzystywane przez Stal w taki sposób, który pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika na podstawie informacji przechowywanych w Ciasteczkach. Są one wykorzystywane w następujących celach:

 • utrzymania sesji (po zalogowaniu w Serwisie),
 • poprawy komfortu użytkowania Serwisu (szybciej, łatwiej, ciekawiej),
 • tworzenia statystyk oglądalności Serwisu (anonimowych i zagregowanych), co przyczynia się do poprawy jego funkcjonalności i zawartości.
 • Rodzaje ciasteczek wykorzystywanych w Serwisie

Wg kryterium celowości Stal wykorzystuje następujące Ciasteczka.

 • niezbędne do funkcjonowania – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
 • poprawiające wydajność – gromadzą informację o sposobie korzystania z Serwisu, np. odwiedzane strony, czasu korzystania, napotkane problemów i zidentyfikowane błędy.
 • poprawiające funkcjonalność – zapisują ustawienia i wybory Użytkownika w celu lepszej personalizacji prezentowanych treści i usługi. Pozwalają także na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych.

Wg kryterium okresu przechowywania Serwis wykorzystuje następujące Ciasteczka.

 • sesyjne (tymczasowe) – są przechowywane w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania z Serwisu, tj. do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • stałe – pozostają w urządzeniu Użytkownika przez okres zgodny ze zdefiniowanym czasem życia lub do momentu, kiedy zostaną usunięte.
 • Wykorzystywanie Ciasteczek podmiotów trzecich

Korzystając z Serwisu można otrzymywać Ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich współpracujących z Stal, takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na temat Ciasteczek podmiotów trzecich można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 • Usunięcie lub zmiana ustawienia dotyczących Ciasteczek

W każdej chwili Użytkownik może zmienić swoje ustawienia dotyczące Ciasteczek lub je usunąć, należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie zmiany mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie Ciasteczek. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane (w całości lub w części). Możliwe jest też zarządzanie Ciasteczkami na poziomie wybranych przez Użytkownika witryn lub akceptowanych rodzajów plików. Szczegółowe informacje dostępne są także w samych przeglądarkach internetowych (np. w opcji pomocy) oraz na stronach internetowych producentów tego oprogramowania.

4.      Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom i uaktualnieniom. Jeśli chcesz mieć aktualne informacje o sposobach przetwarzania przez nas Twoich danych, prosimy odwiedzaj tę stronę co jakiś czas.