patronat

KLASY patronackie

Szkoła SMS Stal Rzeszów chce stworzyć najlepsze warunki do nauki i rozwijać wszystkie zainteresowania swoich podopiecznych. W tym celu zrodził się pomysł utworzenia tzw. Klas patronackich. Klasy posiadać będą swojego własnego patrona ze świata pracy i biznesu. Dzięki temu, uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość spełnić się nie tylko na płaszczyźnie sportowej. Stworzymy im szansę odbycia praktyk zawodowych w konkretnych zakładach pracy, zapoznania się z ich funkcjonowaniem, a także możliwość współpracy w przyszłości.

Bez wątpienia klasy patronackie są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Celem prowadzenia klas patronackich jest wykształcenie dobrze przygotowanych i wszechstronnych specjalistów, którzy będą posiadać konkretne umiejętności. Jesteśmy przekonani, że takie przygotowanie i praktyka umożliwi naszym absolwentom doskonałe odnalezienie własnego miejsca na wymagającym rynku pracy.

w nauce wspierają nas