sms stal w pigułce

LOKALIZACJA

Ścisłe centrum to najważniejszy węzeł komunikacyjny Rzeszowa, gdzie dotrzeć można komunikacją miejską, szynobusami, autobusami PKS i koleją.
Szkoła zapewnia prywatną zatokę do wysadzania dzieci pod placówką oraz gwarantuje transport uczniów ze szkoły na zajęcia sportowe i z powrotem.

NAJLEPSI NAUCZYCIELE

Sale lekcyjne wyposażone zostaną w tablice interaktywne, projektory multimedialne z ekranami, nowe komputery z atrakcyjnym oprogramowaniem edukacyjnym. Na terenie budynku znajdują się dwie duże aule, jadalnia oraz świetlica ze strefą relaksu.

NAJLEPSI TRENERZY

W naszej szkole zatrudnieni są trenerzy posiadający najwyższe uprawnienia trenerskie, bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Koordynatorzy oraz trenerzy w naszej szkole to osoby współpracujące z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz regularnie trenujący młodzieżowe reprezentacje kraju!

dodatkowe zajęcia

Naszym uczniom oferujemy od 12 do 16 godzin treningu funkcjonalnego oraz zajęcia z pływania, akrobatyki, elementów boksu, elementów zapasów oraz tenisa stołowego. Ogólny rozwój sportowy jest nadzwyczaj ważny.

nauka i biznes

Klasy patronackie to innowacyjne podejście naszej szkoły do nauki, dodające uczniom do poznawanej teorii nowoczesną praktykę. Dzięki współpracy z naszymi partnerami biznesowymi zapewniamy naszym uczniom praktyki i staże. Pragniemy, aby nasi wychowankowie w przypadku rezygnacji z kariery sportowej mieli większe na odnalezienie się w świecie bez sportu.

opieka medyczna

Wszyscy rodzice, którzy powierzą nam opiekę nad swoim dzieckiem, będą mieli gwarancję, że będzie ono w dobrych rękach. W naszej szkole działa gabinet higienistki szkolnej. W trakcie meczów nad uczniami czuwa wykfalifikowana kadra medyczna. Oferujemy także ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia urazów i hospitalizacji.