dołącz do nas!

rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2023/24   NOWOŚĆ!!!

Ogłaszamy nabór do klasy I liceum ogólnokształcącego (niesportowe), na rok szkolny 2023/24. Szkoła działać będzie na tych samych zasadach, jednakże w oparciu o podstawę programową ogólną z 3 godzinami wychowania fizycznego.

Szkoła posiada bardzo bogatą bazę dydaktyczną , wyposażoną między innymi dzięki projektom zagranicznym i państwowym. Firma Fibrain, sponsor strategiczny Klubu stal Rzeszów, a jednocześnie naszej szkoły zapewnia wsparcie techniczne IT. Współpraca z wieloma sponsorami zapewnia szkole ciągły rozwój poprzez realizację ciekawych lekcji poza miejscem nauki, w siedzibach firm, co pomaga lepiej zrozumieć pewne zagadnienia w praktyce.

 

Możemy pochwalić się wysokimi wynikami w kształceniu:

W ostatnich latach szkoła wykształciła dwa roczniki absolwentów. Wyniki maturalne  w klasach sportowych są bardzo zadowalające. Od 90% do 100% zdawalności w roku szkolnym 2022/23.

Kształcimy w profilach z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, geografia, chemia i historia. Wszystkie profile mają rozszerzony język angielski. Nasi uczniowie to laureaci olimpiad przedmiotowych oraz zwycięzcy wielu konkursów takich jak Alfik Matematyczny, Olimpus czy konkursy kuratoryjne.

Nasi nauczyciele to ludzie z pasją:

Kiedy w 2019 roku otwieraliśmy naszą szkołę od razu postawiliśmy na ludzi z doświadczeniem, ale także rozumiejących młodych ludzi i potrafiących dostosować się do ciągle zmieniającego się systemu. Pracowaliśmy w trudnych warunkach pandemicznych, dostosowaliśmy system nauki do dynamicznych warunków treningowych i meczowych. Jednocześnie zachowaliśmy wszystkie cechy szkoły, która dba o dobro ucznia, kształci i wychowuje do najwyższych wartości.

Dbamy o zdrowie psychiczne ucznia:

W szkole pracują pedagog, psycholog szkolny oraz pedagog specjalny. Kształcimy w oparciu o opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej bazie mamy nauczycieli logopedów oraz nauczycieli wspomagających proces nauki dla uczniów słabszych.

Działamy charytatywnie:

Szkoła prowadzi wiele akcji związanych z pomocą charytatywną takich jak: Szlachetna Paczka, pomoc schroniskom, pomoc domom dziecka, pomoc uchodźcom wojennym i wiele innych.

Szkoła może pochwalić się szeroką współpracą zagraniczną:

Jako jedyna szkoła na podkarpaciu posiadamy największy dorobek projektów zagranicznych. Nasi nauczyciele i uczniowie wzięli udział w kilku projektach z krajami takimi jak Włochy, Turcja , Czechy, Francja, Portugalia. Dzięki takim akcjom wzrasta świadomość innych kultur; uczniowie mieli możliwość nauki języka w obcym kraju, co pomogło im przełamać barierę językową; mieli oni szansę na poznanie ludzi z innych zakątków Europy, w tym również nowych przyjaciół na całe życie; stali się bardziej samodzielni, odpowiedzialni i pewni siebie, dzięki mieszkaniu poza domem rodzinnym.

czyli jak zostać naszym uczniem

W zakładkach poniżej znają Państwo niezbędne informacje dotyczące sposobu rekrutacji do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL Rzeszów.

Szkoła prowadzi zapisy w tradycyjnej formie „papierowej”. Wystarczy pobrać formularz podania, wypełnić go i wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły – ul. Adama Mickiewicza 1 , 35 – 064 Rzeszów (sekretariat jest czynny w godzinach: 7.30 – 15.30). Sekretariat udziela również dodatkowych informacji pod numerami telefonów podanymi w dziale KONTAKT.

 

Od roku szkolnego 2023/24 pobierana zostaje opłata wpisowa w wysokości 300 zł, od każdego dziecka, na poczet zapisu go do księgi uczniów. Opłata powinna zostać uiszczona od momentu informacji o przyjęciu ucznia do szkoły, do dnia 1 września br.

Tytuł wpłaty: wpisowe + imię i nazwisko ucznia + klasa, do której uczeń będzie uczęszczał.
Opłaty należy dokonać na jedno z dwóch podanych poniżej numerów kont:

Numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej: 79 1050 1562 1000 0090 3223 3281

Numer rachunku bankowego dla Liceum Ogólnokształcącego: 14 1050 1562 1000 0090 3223 3869

szkoła podstawowa

rekrutacja trwa

od 06.03.2023 do 14.04.2023

pliki do pobrania

liceum

rekrutacja trwa

od 24.04.2023 do 26.05.2023

pliki do pobrania

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO PROFILU SPORTOWEGO

W ramach rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie wymagane jest wykonanie testów sprawnościowych.

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH:

SP 21 kwietnia 2023 r. godz. 9:00

LO 7 czerwca 2023 r. godz. 9:00

 

TERMINY UZUPEŁNIAJĄCE TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH:

SP 2 czerwca 2023 r. godz. 9:00

LO 15 czerwca 2023 r. godz.9:00

 

Poniżej prezentujemy zadania, które należy wykonać podczas testów.