dołącz do nas!

rekrutacja

REKRUTACJA 2024/2025:

 • NABÓR DO KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS 5-8 SP
 • NABÓR DO LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SPECJALNOŚCIACH: PIŁKA NOŻNA, SPORTOWY TANIEC TOWARZYSKI, TENIS STOŁOWY
 • NABÓR DO KLASY 1 LICEUM O PROFILU OGÓLNOROZWOJOWYM – NOWOŚĆ!!!

W nowym roku szkolnym 2024/25, oprócz specjalności: piłka nożna, tenis stołowy, taniec towarzyski tworzymy nową klasę o profilu ogólnorozwojowym. Klasa przeznaczona jest dla osób, które są aktywne sportowo i chcą prowadzić współzawodnictwo sportowe w kilku dyscyplinach. Naszym uczniom proponujemy stałą i różnorodną aktywność fizyczną każdego dnia, szansę na współpracę z profesjonalnymi klubami sportowymi, a także na późniejsze studia w Akademii Wychowania Fizycznego lub na innych uczelniach okołosportowych. Ponadto proponujemy elastyczny podział godzin, dostosowany do 16 h sportu w ciągu tygodnia, przyjazną atmosferę i profesjonalną kadrę nauczycielską.

Nasz uczeń dzięki szkoleniu sportowemu będzie się cieszył lepszym zdrowiem, będzie miał wyższą świadomość dbania o zdrową dietę i codzienny ruch, przyzwyczajenie do uprawiania sportów nawet w życiu dorosłym, a także wyższą samoocenę: nabierze  odpowiedzialności, sumienności i samoorganizacji.

Absolwent uzyska sportowe i ogólne wykształcenie, które są niezbędne do przyszłej, ewentualnej kariery sportowca lub w dziedzinach pokrewnych.

CZYLI JAK ZOSTAĆ NASZYM UCZNIEM

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące sposobu rekrutacji do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL Rzeszów. Szkoła prowadzi zapisy w tradycyjnej formie „papierowej”. Wystarczy pobrać formularz podania, wypełnić go i wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły – ul. Adama Mickiewicza 1, 35 – 064 Rzeszów (sekretariat jest czynny w godzinach: 7:30 – 15:30). Sekretariat udziela również dodatkowych informacji pod numerami telefonów podanymi w dziale KONTAKT.

W roku szkolnym 2024/25 pobierana zostaje opłata wpisowa w wysokości 300 zł, od każdego dziecka, na poczet zapisu go do księgi uczniów. Opłata powinna zostać uiszczona od momentu informacji o przyjęciu ucznia do szkoły, do dnia 1 września br.

Tytuł wpłaty: wpisowe + imię i nazwisko ucznia + klasa, do której uczeń będzie uczęszczał.
Opłaty należy dokonać na jedno z dwóch podanych poniżej numerów kont:
Numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej: 79 1050 1562 1000 0090 3223 3281
Numer rachunku bankowego dla Liceum Ogólnokształcącego: 14 1050 1562 1000 0090 3223 3869

szkoła podstawowa

rekrutacja trwa

od 01.03.2024 do 18.04.2024

pliki do pobrania

liceum

rekrutacja trwa

ZAPRASZAMY DO SKŁADNIA PODAŃ

pliki do pobrania

TESTY SPRAWNOŚCIOWE:

KLASA OGÓLNOROZWOJOWA

Testy ogólne:

 • bieg na 30m- skok w dal z miejsca
 • siła mięśni brzucha – skłony z leżenia
 • pomiar gibkości – skłon tułowia w przód
 • pomiar zwinności- bieg 10x5m

SEKCJA TENIS STOŁOWY

Testy specjalistyczne:

 • technika ataku szybkiego bh
 • technika ataku szybkiego fh
 • technika topspin bh
 • technika topspin fh
 • technika serwu (2 techniki serwu do wyboru)

SEKCJA PIŁKA NOŻNA

Pomiary antropometryczne – waga i wzrost
Testy sprawności ogólnej:

 • test szybkości – bieg na 5m/10m/30/
 • test mocy kończyn dolnych – skok w dal z miejsca, skok na platformie
 • test zwinności – bieg po kopercie
 • testy sprawności specjalnej: żonglerka, bieg po kopercie z piłką
 • ocena gry: mała gra 2×2/3×3/4×4, gra właściwa 7×7/11×11