kadra

DYREKCJA SZKOŁY

mgr Ewelina Greszczuk-Sokół

DYREKTOR SZKOŁY
Język włoski

mgr Monika Kozdraś-Grzesik

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Matematyka, informatyka

mgr Michał Ratajczak

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Wychowanie fizyczne

KADRA NAUCZYCIELSKA

W skład kadry pedagogicznej wchodzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w szkołach na różnych etapach nauczania. Na swoim koncie posiadają liczne szkolenia, nagrody dyrektorów, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz medale Ministra Edukacji Narodowej. Każdy z nich to specjalista w swojej dziedzinie, wykorzystujący najnowsze formy i techniki pracy z uczniem.

Specjalnie dobrana kadra doskonale wpisuje się w filozofię Szkoły Mistrzostwa Sportowego, gdyż swoim doświadczeniem i zaangażowaniem kształtuje odpowiednią postawę sportową i patriotyczną naszych uczniów.

Szkoła, jako jeden z priorytetów stawia przed sobą cel edukacyjny. Nasi wychowankowie, oprócz profesjonalnego przygotowania sportowego będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań na kółkach przedmiotowych. Uczniowie z trudnościami w nauce skorzystają z dodatkowych zajęć wyrównawczych, proponowanych przez nauczycieli każdego przedmiotu.

 • mgr Katarzyna Brzyska    (chemia)

 • mgr Sabina Dymnicka    (biologia, przyroda)

 • dr Sławomir Gawroński    (historia, historia i teraźniejszość, wos)

 • mgr Ewa Głowacka-Perłowska    (język niemiecki)

 • mgr Beata Jakubek   (pedagog)

 • mgr Andrzej Jakubowski    (informatyka, technika)

 • mgr Maria Kobylska    (język angielski)

 • mgr Paweł Kołodziej    (historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa)

 • mgr Joanna Jarosz   (matematyka)

 • mgr Ewa Kubas    (język polski)

 • mgr Jan Lewandowski    (historia) 

 • mgr Joanna Majka-Justkowska    (język angielski)

 • mgr Justyna Micał    (muzyka)

 • mgr Paulina Okoń    (matematyka, fizyka)

 • mgr Magdalena Poczynek   (pedagog specjalny)

 • mgr Iwona Potaczała   (język angielski)

 • mgr Kamil Rączy  (psycholog)

 • mgr Romuald Różański   (plastyka)

 • mgr Angelika Sawa    (matematyka)

 • mgr Calogero Scilanga    (język włoski)

 • mgr Agnieszka Sowa    (język polski)

 • mgr Agata Spryszak    (matematyka, podstawy przedsiębiorczości)

 • mgr Ewa Szach    (język polski)

 • mgr Agnieszka Szczęch    (język włoski)

 • ks. Robert Śliwa    (religia)

 • mgr Barbara Wanat    (geografia)

KADRA TRENERSKA

 • Paweł Głodowski    (piłka nożna)

 • Radosław Gromala    (piłka nożna)

 • Dariusz Jarecki    (piłka nożna)

 • Miłosz Kowalski    (piłka nożna)

 • Mateusz Kowalczyk    (piłka nożna)

 • Hubert Lipka    (piłka nożna)

 • Sebastian Nowak    (piłka nożna)

 • Tomasz Patryn    (piłka nożna)

 • Maciej Seroka    (piłka nożna)

 • Maciej Tokarczyk    (piłka nożna)

 • Paweł Tomkiewicz    (piłka nożna)

 • Karol Wójcik    (piłka nożna)

 • Rufin Wójtowicz   (piłka nożna)

 • Bartosz Złamaniec    (piłka nożna)

 • Karol Paśko   (tenis stołowy)

 • Grzegorz Kamiński  (taniec towarzyski)

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską w wymiarze 16 godzin tygodniowo w każdym roku kształcenia. Oparte są na nowoczesnym programie szkolenia opracowanym przez trenerów z wieloletnim stażem, doświadczeniem i sukcesami.

Nasi trenerzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych, oraz kursach uzupełniających.

Program szkolenia został opracowany i dostosowany do potrzeb oraz możliwości uczniów, zakłada on realizację podstawowych i ponadpodstawowych treści kształcenia i wychowania z zakresu wychowania fizycznego, jak również treści specjalistycznego szkolenia sportowego ukierunkowanych na poszczególne dyscypliny sportowe.

Nasi uczniowie korzystać będą z zajęć dodatkowych takich jak basen, akrobatyka, tenis stołowy, elementy boksu.