kadra

KADRA NAUCZYCIELSKA

W skład kadry pedagogicznej wchodzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w szkołach na różnych etapach nauczania. Na swoim koncie posiadają liczne szkolenia, nagrody dyrektorów, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz medale Ministra Edukacji Narodowej. Każdy z nich to specjalista w swojej dziedzinie, wykorzystujący najnowsze formy i techniki pracy z uczniem.

Specjalnie dobrana kadra doskonale wpisuje się w filozofię Szkoły Mistrzostwa Sportowego gdyż swoim doświadczeniem i zaangażowaniem kształtuje odpowiednią postawę sportową i patriotyczną naszych uczniów.

Szkoła, jako jeden z priorytetów stawia przed sobą cel edukacyjny. Nasi wychowankowie, oprócz profesjonalnego przygotowania sportowego będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań na kółkach przedmiotowych. Uczniowie z trudnościami w nauce skorzystają z dodatkowych zajęć wyrównawczych, proponowanych przez nauczycieli każdego przedmiotu.

mgr Ewelina Greszczuk-Sokół

DYREKTOR SZKOŁY
Język włoski

mgr Monika Kozdraś-Grzesik

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Matematyka, informatyka

mgr Michał Ratajczak

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Wychowanie fizyczne

mgr Ewa Kubas

Język polski

mgr Justyna Micał

Muzyka

mgr Andrzej Jakubowski

Informatyka, technika

mgr Paweł Kołodziej

Historia

mgr Paulina Okoń

Fizyka, matematyka

mgr Sabina Dymnicka

Biologia

mgr Joanna Majka-Justkowska

Język angielski

mgr Jan Lewandowski

Historia

KADRA TRENERSKA

Maciej Seroka

piłka nożna

Tomasz Patryn

piłka nożna

Paweł Głodowski

piłka nożna

Bartosz Stępień

piłka nożna

Maciej Tokarczyk

piłka nożna

Karol Zniszczoł

piłka nożna

Michał Kordas

piłka nożna

Maciej Marczydło

piłka nożna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską w wymiarze 16 godzin tygodniowo w każdym roku kształcenia. Oparte są na nowoczesnym programie szkolenia opracowanym przez trenerów z wieloletnim stażem, doświadczeniem i sukcesami.

Nasi trenerzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych, oraz kursach uzupełniających.

Program szkolenia został opracowany i dostosowany do potrzeb oraz możliwości uczniów, zakłada on realizację podstawowych i ponadpodstawowych treści kształcenia i wychowania z zakresu wychowania fizycznego, jak również treści specjalistycznego szkolenia sportowego ukierunkowanych na poszczególne dyscypliny sportowe.

Nasi uczniowie korzystać będą z zajęć dodatkowych takich jak basen, akrobatyka, tenis stołowy, elementy boksu.