szkoła podstawowa

najlepsze miejsce dla twojego dziecka

Nasza szkoła podstawowa zaprasza uczniów na każdym etapie kształcenia już od klasy IV.

W Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego „Stal Rzeszów” obowiązują podstawowe zasady:

• realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową,

• realizowane są zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym niż wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania,

• stosuje się odpowiednie zasady klasyfikowania i promowania uczniów,

• prowadzi się dokumentację przebiegu nauczania,

• zatrudnia się nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadający odpowiednie kwalifikacje,

• kompleksowo przygotowuje się uczniów do Egzaminu Ósmoklasisty.

Dodatkowo oferujemy naszym uczniom aż 12 godzin treningu funkcjonalnego oraz zajęcia z akrobatyki i motoryki, elementów boksu, elementów zapasów oraz elementów tenisa stołowego. Podopieczni SMS Stal Rzeszów otrzymają sprzęt sportowy.

Zajęcia praktyczne, dobrane odpowiednio do wieku uczestników stworzą im możliwość nie tylko doskonalenia się w technice piłkarskiej, ale także zapewnią świetną zabawę i przyjemność z przebywania w środowisku rówieśników o tych samych zainteresowaniach i pasjach.