Rada Rodziców

W dniu 5 listopada 2019 roku odbyły się w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie wybory do Rady Rodziców.

Oto jej skład:

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie:

Przewodniczący: Janusz Majda (przedstawiciel rodziców klas liceum)
Z-ca przewodniczącego: Mirosław Majka (przedstawiciel rodziców klas 7 – 8)
Z-ca przewodniczącego: Tomasz Nogaj (przedstawiciel rodziców klas 4 – 6)

Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicow@stalsms.pl

Radzie Rodziców życzymy owocnej i spokojnej pracy!