PROJEKTY  REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ


Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Nie odkładaj przyszłości na później” realizowanego w ramach sektora Edukacja Szkolna, Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Karty zgłoszeniowe prosimy składać w sekretariacie szkoły.