„Najpiękniej o miłości piszą poeci…” – Znajdź, przepisz i podaruj komuś wiersz o miłości

REGULAMIN WALENTYKOWEJ AKCJI

Najpiękniej o miłości piszą poeci…”

– Znajdź, przepisz i podaruj komuś wiersz o miłości

 

  1. Na czym polega akcja?

❤️ Znajdź wiersz o miłości, który Ci się podoba, który do Ciebie przemawia.

❤️ Przepisz go odręcznie najpiękniej jak potrafisz (wykaligrafuj), nie zapomnij podać autora tekstu, pamiętaj o ładnej kartce, możesz ozdobić tekst rysunkami…

❤️Zrób zdjęcie przepisanego wiersza i wyślij je do nauczyciela języka polskiego.

❤️ Potem możesz podarować swój wiersz osobie, która jest dla Ciebie ważna lub możesz go przekazać na szkolną wystawę.

  1. Cele akcji:

Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to też intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go.

Dzięki poszukiwaniom wiersza o miłości uczniowie rozbudzą swoje zainteresowania czytelnicze, poszerzą swą wiedzę na temat literatury pięknej i ich autorów, rozbudzą zainteresowanie poezją, odnajdą w wierszach emocje i przeżycia im bliskie.

  1. Terminy i przebieg akcji

❤️ Akcja jest skierowana do uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie – uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy I – II Liceum Ogólnokształcącego

❤️Akcja trwa od poniedziałku 01.02. 2021 roku do piątku 12.02. 2021 i w tych dniach uczniowie mogą przesyłać zdjęcia przepisanych wierszy do nauczycieli języka polskiego – p. Katarzyny Dragan, p. Agnieszki Sowy, p. Ewy Kubas (przez FB, Teams, maila).

  1. Prezentacja prac:

❤️Wszystkie nadesłane fotografie przepisanych wierszy będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.

❤️Przekazane przez uczniów oryginały zostaną zaprezentowane na wystawie.

❤️Uczniowie biorący udział w akcji otrzymają ocenę z języka polskiego.

  1. Organizatorzy

Nauczycielki języka polskiego w ZSMS STAL w Rzeszowie:

– p. Katarzyna Dragan

– p. Agnieszka Sowa

– p. Ewa Kubas