mLegitymacja – złóż wniosek

Zespół Szkół Mistrzostwa STAL w Rzeszowie przystąpił do projektu mLegitymacja.

Daje to możliwość założenia legitymacji szkolnej w telefonie w aplikacji mObywatel. Jest to bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do kontretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie). mLegitymacja może być aktywowany tylko na jednym urządzeniu.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, z 5 września 2019r.

 

Wydanie i unieważnienie mLegitymacji

 • mLegitymacja jest wydawana na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego) na każdy 1 rok szkolny. Wniosek należy pobrać, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w Sekretariacie szkoły.
 • mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
 1. na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 2. z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

 

Aplikacja mObywatel

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja ta jest dostępna dla użytkowników systemu Android oraz IOS.

 

Zabezpieczenia – mLegitymacja szkolna

Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:

 • Hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
 • Element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje
 • Data wydania legitymacji
 • Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
 • Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
 • Powtarzający się wzór tła

Wszystkie powyższe elementy można sprawdzić jedynie poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.

Poniżej przedstawiono wizualizację danych ważnej mLegitymacji szkolnej:

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania) – sekretariat szkoły. Jeśli uczeń nie złożył drugiego (dodatkowego) zdjęcia legitymacyjnego w procesie rekrutacji do szkoły, do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie, bądź należy je przesłać na adres e-mail: d.chlebek@stalsms.pl z podaniem w temacie nazwiska, imienia oraz klasy. Powinna być to kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem. Zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 5MB i wymiarach nie mniejszych niż 492 x 633 piksele (zdjęcie będzie przechowywane przez 30 dni, do momentu wygenerowania mLegitymacji. Po tym czasie zostanie usunięte).
 2. Wnioski na mLegitymacji będą rozpatrywne na bieżąco.
 3. Termin wydania kodu aktywacyjnego uzależnione jest od zatwierdzenia legitymacji przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 4. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
 5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego  uruchomić System na urządzeniu.

  👉 Regulamin usługi mLegitymacja szkolna

  👉 Informacje o usłudze mLegitymacja

  👉 Wniosek o wydanie legitymacji dla uczniów szkoły podstawowej

  👉 Wniosek o wydanie legitymacji dla uczniów liceum ogólnokształcącego