Laboratoria Przyszłości

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła 🏫 przystąpiła do programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, umożliwiający zakup sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki i techniki, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych. Misją „Laboratoriów Przyszłości” jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Dzięki otrzymanemu wsparciu szkoła wzbogaciła się o nowoczesną drukarkę 3D. Uczniowie projektując 💻 modele 3D 🤖 w programie Tinkercad mogą je następnie wydrukować 🖨