Laboratoria Przyszłości

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Jest  to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tego programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie szkoły w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i innych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Uczniowie z klasy 4 i 5 szkoły podstawowej z wielkim zaangażowaniem i pasją składają roboty edukacyjne WeDo oraz SkriBot do nauki programowania na zajęciach dodatkowych z robotyki: