Kurs animatorski LSO

Liturgiczna Służba Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej organizuje kurs animatorski. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 7 lutego 2021 r.

Do społeczności Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal Rzeszów należą również lektorzy, których zapraszamy na kurs animatorski w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz https://forms.gle/kS5fw5x7btiNJ43v9

Kurs animatorski przeznaczony jest dla lektorów, którzy chcieliby zaangażować się w głębsze przeżywanie liturgii i pomoc w formacji ministrantów. Kurs animatorski rozpoczyna dwuletnie przygotowania do posługi animatorskiej i mogą w nim uczestniczyć lektorzy lub ministranci od pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej.

Animatorów formujemy, aby pomóc księdzu:
– w prowadzeniu grup ministranckich w parafii (zbiórki, zajęcia sportowe itp.),
– w przygotowaniu liturgii niedzielnej Mszy Świętej,
– w przygotowaniu oprawy liturgicznej większych uroczystości, np.: odpust, Triduum Paschalne itp.,
– w trosce o piękno liturgii na co dzień.

Więcej informacji na stronie www.lso.rzeszow.pl

Zapraszamy !!