Harmonogram zajęć dodatkowych dla uczniów – aktualizacja