DOKUMENTY SZKOLNE

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

Stypendium socjalne na rok szkolny 2022/2023

Wnioski o przyznanie stypendium proszę składać w sekretariacie szkoły do 28.09.2022 r.

Wytyczne MEiN, MZ, GIS
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie ZSMS Stal w Rzeszowie

Regulamin pracy zdalnej ZSMS Stal w Rzeszowie podczas zdalnego nauczania