DOKUMENTY SZKOLNE

Wytyczne MEiN, MZ, GIS
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie

Regulamin pracy zdalnej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie podczas zdalnego nauczania

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

STYPENDIUM SOCJALNE

Wnioski o przyznanie stypendium proszę składać w sekretariacie szkoły do 21.09.2021 r.