DOKUMENTY SZKOLNE

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

Stypendium socjalne na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o przyznanie stypendium proszę składać w sekretariacie szkoły do 15.09.2023 r.

Vademecum informacji i działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz innych zachowań ryzykownych