Ciekawa lekcja z WSIiZ

Ciekawa lekcja z WSIiZ

Uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w oferowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie programie „Ciekawych lekcji”. Jest to seria zajęć akademickich, mających za zadanie przybliżyć uczniom szkół średnich specyfikę i sposoby studiowania.
Zajęcia dotyczyły podstaw pielęgniarstwa, w tym: pobierania krwi, zakładania wenflonów, aplikacji zastrzyków dożylnych i domięśniowych, pomiaru tętna i ciśnienia krwi.
Druga część poświęcona była dietetyce. Uczniowie wykonali profesjonalne pomiary struktury masy działa i uzyskali interpretację wyników.
Ostatnią część dnia stanowiły podstawy tapingu, wykorzystywanego w fizjoterapii. Oprócz uzyskania wiedzy na temat efektywności tej metody i sposobów aplikacji taśm, chłopcy mieli możliwość praktycznego zastosowania ich na sobie 😉
Gorące podziękowania dla dr Weronika Cyganik z Kolegium Medycznego WSIiZ za organizację tego atrakcyjnego wydarzenia 🥰