„Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25, 36)

11 lutego 2021 obchodziliśmy 29. Światowy Dzień Chorego.

Wielu uczniów, nauczycieli i trenerów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal Rzeszów wzięło udział w akcji mającej na celu okazanie wsparcia osobom chorym, cierpiącym i samotnym.
Choć obecnie nie ma możliwości odwiedzać pacjentów w szpitalach, każdy chętny mógł przygotować pocztówkę, ozdobną kartkę lub list dla osoby chorej. Listy zostały następnie przekazane pacjentom Szpitala MSWiA w Rzeszowie przez księdza kapelana.
Wielu pragnęło podzielić się z chorymi wolą walki o zdrowie i życie, podzielić się swoją pasją do sportu, opowiedzieć o pokonywanych przez siebie przeciwnościach, życzyć powrotu do zdrowia i zapewnić o swojej modlitwie w ich intencji. Osoby chore potrzebują nie tylko pomocy materialnej czy siły fizycznej. Pragną nadal być kochane i cieszyć się życiem. Dotyczy to szczególnie osób niepełnosprawnych w młodym wieku. Ważne jest wsparcie duchowe i umiejętność przyjęcia cierpienia. Cierpienie staje się darem, gdy przyjmujemy je i łączymy z cierpieniem Jezusa.

Koordynatorem akcji ze strony szkoły był Krzysztof Polak.