3 Maja ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

Uroczysty apel z okazji uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA

W Szkole Mistrzostwa Sportowego w dniu 27 kwietnia 2023 roku odbył się uroczysty apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja. Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej uczniowie klasy 4a_LO Michał Kamiński i Kacper Wolicki przedstawili najważniejsze przyczyn, przebieg i skutki uchwalenia konstytucji. Oficjalnie tym wystąpieniem pożegnali się z uczniami młodszych klas. W drugiej części pracownik pionu dydaktycznego IPN Pan Zenon Falgier nawiązując do konstytucji przedstawił historię barw narodowych i godła. 🇵🇱