Konkur recytatorski z języka angielskiego

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie zaprasza  uczniów do wzięcia udziału  w międzyszkolnym konkursie recytatorskim organizowanym przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie. Celem konkursu jest:
• zainteresowanie uczniów poezją anglojęzyczną,
• doskonalenie przez uczniów umiejętności językowych,
• doskonalenie przez uczniów umiejętności recytatorskich,
• promowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów,
• promowanie dzieci uzdolnionych artystycznie i językowo,
• umożliwienie prezentacji przez uczniów swoich umiejętności przed publicznością.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie