Ułóż hymn SMS

🗣Nuda nam nie straszna! Wykorzystajmy czas, który spędzamy w domach❗️❗️❗️
Uwaga uwaga! Ogłaszamy Konkurs NA HYMN SMS STAL o NAGRODĘ PREZESA STALI RZESZÓW📯📯📯❗️❗️❗️

👉 CELE KONKURSU:
1. Stworzenie utworu umacniającego więź uczniów ze szkołą.
2. Popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym.
3. Budowanie tradycji szkolnej.
4. Wzrost znaczenia i prestiżu placówki.
5. Krzewienie wartości.

👉 KATEGORIE:
1. Kategoria I – uczniowie klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej oraz klasy I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie
2. Kategoria II – kibice Stali Rzeszów

👉 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Tematyka hymnu dotyczyć powinna szkoły; przyświecających jej wartości i zasad, uwzględniając sportowy charakter placówki.
2. Utwór powinien zawierać co najmniej dwie zwrotki i refren.
3. Prace mogą być tworzone indywidualnie lub grupowo (max.3 osoby).
4. Uczestnicy zobowiązani są przedstawiać projekty autorskie.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz SMS Stal Rzeszów.
6. Gotowe teksty uczniowie składają do nauczyciela muzyki (Justyna Micał), zaś kibice do Piotra Ożoga (p.ozog@stalsms.pl) do piątku 29.05.2020
7. W konkursie wezmą udział wyłącznie prace spełniające wszystkie powyższe warunki.

👉 REGULAMIN KONKURSU