Podział godzin

obowiązuje od 14 października 2019

Wszystkie oddziały

Klasa 4a SP

Klasa 5a SP

Klasa 6a SP

Klasa 6b SP

Klasa 7a SP

Klasa 8a SP

Klasa 1a LO

Klasa 1b LO

Klasa 1c LO