Podział godzin

obowiązuje od: 2024-04-29

Wszystkie oddziały ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Klasa 4a SP

Klasa 5a SP

Klasa 6a SP

Klasa 7a SP

Klasa 7b SP

Klasa 8a SP

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Klasa 1a LO

Klasa 1b LO

Klasa 2a LO

Klasa 2b LO

Klasa 3a LO