Dla ucznia

Kalendarz szkolny 2022/2023

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Samorząd uczniowski

Godziny pracy pedagoga, pedagoga specjalnego oraz psychologa szklonego

Jadłospis