Dla ucznia

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021

Samorząd uczniowski

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Jadłospis

Godziny pracy pedagoga, pedagoga specjalnego oraz psychologa szklonego