Dla rodzica

Idziemy w biznes!

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Na tropie witamin!” w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowanego ze środków PO WER.

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami opisanymi w regulaminie prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji

Wzór karty zgłoszeniowej ucznia do programu (PDF)

Wzór karty zgłoszeniowej ucznia do programu (WORD)

Deklaracja rodzica

Stypendia

Socjalne

Zdolny uczeń

Mistrz

Młody inżynier

Artysta

Wypis ucznia ze szkoły

Procedura wypisu ucznia

Karta obiegowa

Rozwiązanie umowy

Opłaty

Czesne: 220 zł miesięcznie

Obiad: 13 zł dziennie

Numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej: 79 1050 1562 1000 0090 3223 3281

Numer rachunku bankowego dla Liceum Ogólnokształcącego: 14 1050 1562 1000 0090 3223 3869

 

Płatności proszę dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca

Kontakt – płatności: tel. + 48 17 250 99 48