Dla rodzica

Stypendia

Socjalne

Zdolny uczeń

Mistrz

Młody inżynier

Artysta

Opłaty

Czesne: 220 zł miesięcznie

Obiad: 12 zł dziennie

Numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej: 79 1050 1562 1000 0090 3223 3281

Numer rachunku bankowego dla Liceum Ogólnokształcącego: 14 1050 1562 1000 0090 3223 3869

 

Płatności proszę dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca

Kontakt – płatności: tel. + 48 17 250 99 48