Dla rodzica

Idziemy w biznes!

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Idziemy w biznes!” w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowanego ze środków PO WER.

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami opisanymi w regulaminie prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji

Wzór karty zgłoszenia ucznia do programu (PDF)

Wzór katy zgłoszenia ucznia do programu (WORD)

Stypendia

Socjalne

Zdolny uczeń

Mistrz

Młody inżynier

Artysta

Opłaty

Czesne: 220 zł miesięcznie

Obiad: 13 zł dziennie

Numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej: 79 1050 1562 1000 0090 3223 3281

Numer rachunku bankowego dla Liceum Ogólnokształcącego: 14 1050 1562 1000 0090 3223 3869

 

Płatności proszę dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca

Kontakt – płatności: tel. + 48 17 250 99 48