Dla rodzica

PROGRAM   

Ogłaszamy nabór uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej do projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość” realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

Formularz zgłoszeniowy proszę składać w sekretariacie szkoły.

STATUTY

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Wychowawcy klas szkoły podstawowej i liceum

STANDARDY OCHRONY DZIECI przed przemocą i krzywdzeniem

STYPENDIA

Socjalne
termin do 15.09.2023 r.

Zdolny uczeń

Mistrz

Młody inżynier

Artysta

Wypis ucznia ze szkoły

Procedura wypisu ucznia

Karta obiegowa

Rozwiązanie umowy

Opłaty

Czesne: 280 zł miesięcznie

Obiad: 16 zł dziennie

Numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej: 79 1050 1562 1000 0090 3223 3281

Numer rachunku bankowego dla Liceum Ogólnokształcącego: 14 1050 1562 1000 0090 3223 3869

 

Płatności proszę dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca

Kontakt – płatności: tel. + 48 17 250 99 48