Dla rodzica

STYPENDIA

Socjalne

Zdolny uczeń

Mistrz

Młody inżynier

Artysta

Wypis ucznia ze szkoły

Procedura wypisu ucznia

Karta obiegowa

Rozwiązanie umowy

Opłaty

Czesne: 250 zł miesięcznie

Obiad: 15 zł dziennie

Numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej: 79 1050 1562 1000 0090 3223 3281

Numer rachunku bankowego dla Liceum Ogólnokształcącego: 14 1050 1562 1000 0090 3223 3869

 

Płatności proszę dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca

Kontakt – płatności: tel. + 48 17 250 99 48