Dla rodzica

Stypendia

Socjalne

Zdolny uczeń

Mistrz

Młody inżynier

Artysta

Opłaty

Czesne: 150 zł miesięcznie

Obiad: 11 zł dziennie

Internat – zakwaterowanie: 100 zł (miesięcznie)

 

Numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej: 54 1160 2202 0000 0003 8664 7846

Numer rachunku bankowego dla Liceum Ogólnokształcącego: 18 1160 2202 0000 0003 8658 4959

 

Płatności proszę dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca