Zebrania z rodzicami

Informacja dla rodziców dotycząca zebrań, które odbędą się w przyszłym tygodniu. Harmonogram przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa 22.11.2021 godzina 17:00
Liceum 26.11.2021 godzina 18:00
Rodziców uczniów klasy 3c LO zapraszamy 26.11.2021 na godzinę 17:00