Opłaty za internat

OPŁATY ZA INTERNAT

 

Internat – zakwaterowanie: 100 zł (miesięcznie)

 

Numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej: 54 1160 2202 0000 0003 8664 7846

Numer rachunku bankowego dla Liceum Ogólnokształcącego: 18 1160 2202 0000 0003 8658 4959

 

Płatności proszę dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca